பிக்பாஸில் வெளியேற்றப்பட்ட மைனா – வாங்கிய முழு சம்பளம் தெரியுமா?

Salery Details Of BigBoss Myna Nandhini

பிக்பாஸில் வெளியேற்றப்பட்ட மைனா – வாங்கிய முழு சம்பளம் தெரியுமா? BigBoss சீசன் 6 அதிரடியக தொடங்கி இப்பொது இருத்தி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ஒருத்தி கட்டத்தில் யார் வெற்றி பெற போகிறாரோ என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே உள்ளது இந்த நிலையில் – இந்த நிலையில் இந்த வீட்டில் இருந்து கடைசி போட்டியாளராக நந்தினி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.   BigBoss சீசன் 6 தொடங்கி கடைசி போட்டியாளராக உள்ளெ நுழைந்த நந்தினி இப்பொது கடைசி போட்டியாளராக வெளியேற்ற பட்டுள்ளது அவரது … Read more