சரியான உடலுறவால் நமது உடலில் நடக்கும் நன்மைகள் தெரியுமா ???

Advertisements

சரியான உடலுறவால் நமது உடலில் நடக்கும் நன்மைகள் தெரியுமா ???

செக்ஸ் என்பது ஒரு உடல் செயல்பாடு. உடலுறவின் போது ஒருவர் எரிக்கும் கலோரிகளின் அளவு மிதமான உடற்பயிற்சிக்கு இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன . உடலுறவின் போது எரிக்கப்படும் கலோரிகள் குறிப்பிடத்தக்கவை என்று ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளது

Do you know the benefits of proper sex in our body???

ஆரோக்கியமான தம்பதிகளில் பாலியல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் போது ஆற்றல் செலவு” என்ற தலைப்பில் ஒரு ஆய்வில், “பாலியல் செயல்பாட்டின் போது ஆற்றல் செலவினம் தோராயமாக 85 கிலோகலோரி அல்லது 3.6 கிலோகலோரி/நிமிடமாகத் தெரிகிறது. ஆரோக்கியமான ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் மிதமான தீவிரத்தில் (5.8 METS) செய்யப்பட வேண்டும்” மற்றும் பாலியல் செயல்பாடு சில சமயங்களில் குறிப்பிடத்தக்க உடற்பயிற்சிஎன்று பரிந்துரைக்கிறது.

Advertisements
Do you know the benefits of proper sex in our body???

ஆண்கள் அதிகம் பயனடைகிறார்கள் பெரும்பாலான ஆண்கள் பெண்களை விட உடல்ரீதியாக வலிமையானவர், எடை கொண்டவர்களாகவும் இருப்பதால், பெண்களை விட ஆண்களுக்கு இந்தச் செயலைச் செய்வதற்கான ஆற்றல் செலவு அதிகமாக இருக்கும் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. ஆண்கள் பெண்களை விட அதிக எடை கொண்டவர்கள், இதன் காரணமாக, அதிக ஆற்றலை செலவழிக்கிறார்கள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள்கூறுகின்றனர்

Do you know the benefits of proper sex in our body???

அதிக கலோரிகளை எரிக்க விரும்பினால், நீண்ட நேரம் உடலுறவில் ஈடுபட வேண்டும். உடலுறவின் காலம் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு கலோரிகளை நீங்கள் எரிப்பீர்கள்.

Do you know the benefits of proper sex in our body???

 உடலுறவு என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான செயல் மற்றும் செயலில் ஈடுபடுவது உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்க ஒரு மனிதனுக்கு உதவுகிறது.

Advertisements

Leave a Comment