புகை பிடிப்பதால் நமது உடலில் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள் சில !!!

புகை பிடிப்பதால் நமது உடலில் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள் சில !!!

இன்றைய சமுதாயத்தில் புகை பிடிப்பது என்பது அனைவருக்கும் சாதாரணமாக விஷயமாக மாறிவிட்டது. ஆனால் புகை பிடிப்பதால் நமது உடலில் மிகவும் கொடிய மோசமான விளைவுகள் ஏற்படுகிறது – இந்த பதிவு புகை பிடிப்பதால் நமது உடலில் ஏற்படும் மோசமான விளைவிகளை குறித்து நம்மக்கு விளக்கும்.

How Smoking is Injurious To Health - Bad Consequences

புகையிலை புகையில் உள்ள இரசாயனங்கள் உங்கள் உடலை பல வழிகளில் சேதப்படுத்தும். உதாரணத்திற்கு:

நிகோடின் உங்கள் நரம்புகளையும் தமனிகளையும் சுருக்குகிறது. இது முடியும்
வேகமாகவும் கடினமாகவும் வேலை செய்யும்படி கட்டாயப்படுத்துவதன் மூலம் உங்கள் இதயத்தை சேதப்படுத்துங்கள்.உங்கள் இரத்தத்தை மெதுவாக்குங்கள் மற்றும் உங்கள் கால்களுக்கும் கைகளுக்கும் ஆக்ஸிஜனைக் குறைக்கவும்.

How Smoking is Injurious To Health - Bad Consequences

கார்பன் மோனாக்சைடு உங்கள் உடலைச் சுற்றி இரத்தத்தை பம்ப் செய்ய தேவையான ஆக்ஸிஜனை உங்கள் இதயத்தை இழக்கிறது. காலப்போக்கில், உங்கள் காற்றுப்பாதைகள் வீங்கி, உங்கள் நுரையீரலுக்குள் குறைந்த காற்றை அனுமதிக்கின்றன.

How Smoking is Injurious To Health - Bad Consequences

தார் ஒரு ஒட்டும் பொருளாகும், இது புகைபோக்கியில் உள்ள புகை போன்ற உங்கள் நுரையீரலை மூடுகிறது. ஃபீனால்கள் உங்கள் சுவாசப்பாதையில் உள்ள முடி போன்ற செல்களை முடக்கி அழிக்கும். இந்த செல்கள் உங்கள் சுவாசக் குழாயின் புறணியை சுத்தம் செய்து, அவற்றை தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன.

How Smoking is Injurious To Health - Bad Consequences

புகையிலை புகையில் உள்ள சிறிய துகள்கள் உங்கள் தொண்டை மற்றும் நுரையீரலை எரிச்சலடையச் செய்து, ‘புகைப்பிடிப்பவரின் இருமலை’ உண்டாக்குகிறது. இது அதிக சளியை உற்பத்தி செய்து நுரையீரல் திசுக்களை சேதப்படுத்தும்.

How Smoking is Injurious To Health - Bad Consequences

அம்மோனியா மற்றும் ஃபார்மால்டிஹைட் உங்கள் கண்கள், மூக்கு மற்றும் தொண்டையை எரிச்சலூட்டுகின்றன. புற்றுநோயை உண்டாக்கும் இரசாயனங்கள் உங்கள் செல்களை மிக வேகமாக அல்லது அசாதாரணமாக வளரச் செய்கின்றன. இதனால் புற்றுநோய் செல்கள் உருவாகலாம்.

Biden News Favicon

Biden News

Biden News Site A leading movie resource, Cinema News offers the most recent news, movie reviews, and information about future films. I can provide information about upcoming movies, the box office performance of recent films, or general information about the film industry.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *