நடிகை பாவனா பற்றி நாம் யாரும் அறியாத கடந்த கால உண்மைகள் !!! சுட்டித்தனம் மிகுந்த நடிகைகளில் அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்தவர் நடிகை பாவனா – நாம் யாரும் எதிர் பார்க்காத அளவுக்கு இவரது...