தலைமுடியை பராமரிக்க 5 வழிமுறைகள்

How To Avoid Hair Loss In Tamil | BideNews

தலைமுடியை பராமரிக்க 5 வழிமுறைகள் இந்த பதிவு அதிகமானோர் நமது இணையதளத்தில் தேடிய பதிவு – இதில் குறிப்பிடப்படும் வழிமுறைகள் உங்களது தலைமுடியை சரியாக பராமரிக்க உதவும் – அதன்மூலம் நீளமான அழகான தா;தலைமுடியை நீங்கள் பெறலாம்   1. முடியை அடிக்கடி கழுவவும் எண்ணெய் முடியை அடிக்கடி கழுவவும். உங்கள் தலைமுடியை எவ்வளவு அடிக்கடி கழுவுகிறீர்கள் என்பது உங்கள் உச்சந்தலையில் எவ்வளவு எண்ணெய் உற்பத்தி செய்கிறது என்பதைப் பொறுத்து இருக்க வேண்டும். உங்கள் உச்சந்தலையில் எண்ணெய் … Read more