BigBoss Winner – பரிசு தொகை எவ்வளவு தெரியுமா ??? Bigboss – 6 வது சீசன் விறுவிறுப்பாக படுத்து முடிவடைய போகிறது. இந்த சீசன் வெற்றியாளர் யார் என்ற போட்டியும் தொடங்கி விட்டது....